top of page
Screenshot 2023-06-21 at 8.37.25.png
IT-Com VN Logo
ISMS Logo

ISO/IEC 27001:2013 (SIS350425I102)

IT Award Logo
Clutch logo1
Clutch logo2

2021

2022

Contact Centre Service Outsourcing

Sản phẩm & Dịch vụ khác

Ngoài các dịch vụ trung tâm cuộc gọi, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ khác nhau sử dụng nguồn nhân lực kỹ năng cao và hệ thống trung tâm cuộc gọi một cách độc lập.

Chúng tôi tận dụng tối đa hệ thống CNTT và nguồn nhân lực của mình để phát triển hoạt động kinh doanh một cách đa dạng.

card

Chúng tôi là Đại lý chính thức của Bảo hiểm Bảo Việt.

Click vào biểu tượng tại đây để thực hiện thanh toán

bao-viet-an-gia
bao-viet-CI37
18006948
TEL
Picture1.png
download.jpg

Insurance Agency

We are an Official Agent of Bao Viet Insurance. Our counselors will design and propose you the best insurance package most suitable. 

Screen Shot 2021-12-15 at 10.06.10.png
Picture1.png

Omni-channel SIP Telecom Service with AI Virtual agent

You can get Japanese phone number and use it, even if you stay in oversea you can make a call with Japanese domestic communication fee

<More>

Screen Shot 2022-04-13 at 10.19.12.png
Screen Shot 2022-04-13 at 10.23.27.png

A CTI/PBX system designed specially for call center.

Native omni-channel call center system that integrates SNS, SMS, video phone and other channels into one screen and one system

AI Virtual Agent với nguồn nhân lực

AIV

Dịch vụ phản hồi bằng giọng nói AI cho Call Center

Screenshot 2023-06-22 at 13.53_edited.png

Chúng tôi đang thúc đẩy "AI Virtual Agent" để Contact Center hoạt động hoàn toàn ổn định 24 giờ, 7 ngày. "AI Virtual Agent" là một hệ thống bot bằng giọng nói AI giúp chuyển đổi phản hồi của khách hàng thay vì tác nhân của con người.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp tối ưu cho khách hàng bằng cách kết hợp AI Virtual Agent và nguồn nhân lực.

up to

of calls handled by virtual agents

80%

+

Conversion increase as compared to human agents

20%

x

Less cost spent on customer service

3

bottom of page