top of page

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi đạt được sự tin tưởng của khách hàng, đây là một trong những mối quan tâm quan trọng nhất của chúng tôi trong mọi hoạt động của công ty, thông qua trung tâm cuộc gọi tiên tiến và hoạt động kinh doanh liên quan với tư cách là một công ty dịch vụ xử lý thông tin. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi có trách nhiệm xã hội quan trọng là đảm bảo rằng tất cả thông tin cá nhân của khách hàng cũng như của nhân viên thuộc quyền sở hữu của chúng tôi được xử lý một cách bảo mật và an toàn. Hơn nữa, các chính sách sau đây được ban hành để đảm bảo tuân thủ các cam kết bảo mật đã nêu của chúng tôi.

  1. Trong trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập, sử dụng hoặc cung cấp, trong quá trình thực hiện hoạt động, chúng tôi sẽ làm rõ mục đích và hạn chế việc sử dụng thông tin đó nhằm đạt được mục đích đã nêu. Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp để ngăn chặn việc sử dụng thông tin đó cho các mục đích khác với mục đích đã nêu.

  2. Chúng tôi tuân thủ các luật và quy định liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân và các nguyên tắc khác do chính phủ đặt ra.

  3. Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý và thích hợp để ngăn chặn và / hoặc sửa chữa bất kỳ rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng thông tin cá nhân, ngoài việc thực hiện các biện pháp an toàn.

  4. Chúng tôi sẽ nỗ lực để quản lý thông tin cá nhân một cách thích hợp bằng cách thực hiện các chiến dịch giáo dục cho nhân viên của mình và bổ nhiệm cả những người quản lý.

  5. Chúng tôi có một bộ phận đặc biệt được thiết lập để những người có trách nhiệm phản hồi nhanh chóng các yêu cầu và khiếu nại từ khách hàng liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và sử dụng.

  6. Chúng tôi theo đuổi việc bảo vệ và quản lý tài sản thông tin một cách thích hợp, bao gồm bảo vệ thông tin cá nhân đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tình hình xã hội, đồng thời cải tiến nội dung liên tục bằng cách xem xét các hành động của chúng tôi liên quan đến hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân.

Picture1.png
images.jpg

Thắc mắc về thông tin cá nhân

Screen Shot 2021-04-05 at 08.34.56.png
bottom of page