top of page
Screenshot 2023-06-21 at 8.37.25.png
IT-Com VN Logo
ISMS Logo

ISO/IEC 27001:2013 (SIS350425I102)

IT Award Logo
Clutch logo1
Clutch logo2

2021

2022

Contact Centre Service Outsourcing

Omnichannel

img_02.png

Ngày nay, Call center không những chỉ cần xử lý điện thoại và e-mail, mà còn cả Zalo, messenger, video phone và các kênh khác. Người giao tiếp bắt buộc phải thực hiện đa nhiệm vụ và việc sử dụng nhiều hệ thống trên một thiết bị đầu cuối cho mỗi kênh đã trở thành một thách thức, đồng thời phân phối nguồn nhân lực và thiết bị cho mỗi kênh. IT-COMMUNICATIONS Vietnam "cung cấp hệ thống call center đa kênh", tích hợp nhiều kênh khác nhau tạo thành một màn hình và một hệ thống.

Screen Shot 2021-04-06 at 13.35.20.png
bottom of page