top of page
Screen Shot 2021-05-11 at 18.15.26.png
Screen Shot 2021-04-05 at 08.34.56.png
Call Center (Vị trí Giám sát bán hàng qua điện thoại)
Call Center (Vị trí Giám sát bán hàng qua điện thoại)

Call Center (Vị trí Giám sát bán hàng qua điện thoại)

Vị trí Giám sát bán hàng Tele

Location

Đang tuyển dụng

Q. Bình Thạnh, TP. HCM

About the Job

TUYỂN DỤNG TRUNG TÂM GỌI SÁT GIÁM SÁT 

1. Công việc mô tả:

- Quản lý hoạt động vận hành của Phòng Call Center

- Kiểm tra chất lượng cuộc gọi ra và vào tổng đài viên

- Thực hiện công việc đào tạo cho Tổng đài viên

- Hoạt động tình hình báo cáo của phòng cho BOD

- Thực hiện công việc tuyển dụng cùng phòng nhân sự

- Đề xuất các ý tưởng cải tiến cho bộ phận 

- Các công việc khác liên quan đến phòng 

2. Yêu cầu:

- Có quản lý kinh nghiệm (ít nhất 2 năm) nghiệp vụ đến và đi 

- Khả năng làm việc độc lập cũng như làm theo nhóm.

- Khả năng thích nghi, năng động và linh hoạt.

- Người quản lý năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật 

3. Chế độ:

- Lương thỏa thuận năng lực

- Môi trường làm việc tốt, được đào tạo nghiệp vụ thường xuyên.

- Hưởng chế độ bảo mật theo lao động.

- Khám sức khỏe kỳ.

4. Work time:

- Từ thứ hai đến thứ 7

- Từ 8h00 đến 17h00

Share This Event

bottom of page